Учители и ученици от ПМГ участваха в мобилност по проект “Tехники за визуализация на мисленето като средство за повишаване на културните познания”

  От 3-ти до 8-ми октомври се проведе третата мобилност по проект „Tехники за визуализация на мисленето като средство за повишаване на културните познания “. Петима ученици и двама учители от ПМГ „Васил Друмев“ участваха в дейностите по проекта в град Дембица, Полша, заедно с ученици и учители от Литва и Испания.

  В първия официален ден на мобилността училището домакин посрещна всички партньори в танцовата си зала с приветствие на директора и с презентации за училището, работата му по STEM проекти и за предходните мобилности в Испания и Литва. След кратка пауза полските ученици показаха на всички как се играе традиционен полски танц, а учениците след това танцуваха с настроение.  Последва обиколка на училището.

  Следобед учениците работиха, разделени в пет международни екипа с участници от четирите държави. Тяхна задача беше да опознаят града, историята му и емблематичните му сгради чрез предварително изготвена от домакините игра въпросник.

 

  През следващите дни учениците работиха по различни задачи на тема „Единство в разнообразието“. След обучение по дебати беше проведен такъв  в отговор на въпроса „Възможно ли е да се постигне единство в разнообразно общество?“. Учениците излагаха тезите и аргументите си интелигентно и добре структурирано.

  По-късно, отново разделени в международни екипи, учениците трябваше да напишат, представят и изиграят стихотворение за единството. По време на съвместната си работа те прилагаха техниките за визуализация на мисленето, като „Дай една идея, вземи една идея“, „Преди мислех... сега мисля...“ и други. Същевременно учителите наблюдаваха час по английски език, в който също бяха приложени техники като „Игра на обяснения“, „Какво те кара да кажеш това“ и „Представи си, че...“.

  Последните дейности включваха попълване на постери с подготвени от домакините въпроси, свързани с предварителните нагласи на учениците и натрупаните впечатления и знания от мобилността. Учениците подготвиха и свои оригинални постери с думи, картини и имена, описващи техните преживявания в Полша.

  Освен ежедневните дейности по проекта организаторите бяха предвидили и културна програма, включваща ексурзия до град Краков и посещение на най-старата солна мина в Полша.

В последния ден, след представянето на финалните проекти, участниците бяха поканени в залата на Дома на културата, където всички съвместно изпълниха световноизвестни песни и танци. За финал учениците бяха поканени на групи за вечеря в семействата на полските ученици. Всички се разделиха с невероятно настроение, сприятелили се с ученици от различни държави.

 

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Милен Василев.