Учители

РЪКОВОДСТВО

 • Ангел Гушев - директор
 • Николай Цонев - зам.- директор УД 
 • Теодора Митева -  зам.- директор АСД

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК
 • Виктор Коцев

Български език и литература
 • Камелия Станчева
 • Елеонора Великова
 • Валентина Дянкова
 • Деница Чернева
Математика

 • Ангел Гушев
 • Светла Янкова
 • Радослава Златева
 • Емилия Николова
 • Виктория Вълчева
 • Паунка Йорданова
 • Ивайло Иванов
 • Деян Думев
 Информатика и Информационни технологии

 • Кинка Кирилова-Лупанова
 • Магдалена Чамурджиева
 • Чавдар Марчев
 • Милен Василев
 • Деян Друмев
 • Георги Игнатов
 • Мариана Русанова
 • Димитринка Атанасова
 • Наташа Георгиева
 • Тодор Тодоров
 • Марина Маринова
 • Мариела Маринова
 • Ивайло Иванов
 Физика и астрономия

 • Борислав Марковски
 Химия и опазване на околната среда

 • Виолета Константинова
 • Даниела Маноилова
 • Галина Кирова
 Биология и здравно образование

 • Венета Ангелова
 • Галина Милева
 • Галина Кирова
 География и икономика

 • Димитър Байчев - лектор
 Английски език

 • Даниела Тодорова
 • Лиляна Бобева
 • Теодора Генчева
 • Мария Христова
 • Славена Спирдонова
 • Тодор Донев
 • Боряна Кирилова
 • Даниел Николов
 Руски език

 • Цветомила Драганова
 Немски език

 • Наташа Обретенова
 • Соня Тодорова
 • Мариета Григорова 
 История и цивилизация

 • Николай Цонев
 • Донка Андреева
 • Светлин Стоянов
 Философия

 • Соня Димова
 • Адриана Йотова
 Физическо възпитание и спорт

 • Камелия Каваленкова
 • Диана Минчева
 • Йордан Маров
 • Александър Апостолов
 Изобразително изкуство

 • Пламен Бойчев - лектор
 Музика

 • Радослав Димитров - лектор
 

 

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Милен Василев.