Прием

През учебната 2024-2025 година Природо-математическа гимназия "Васил Друмев"

ще приема пет паралелки след завършено основно образовани

ПРЕДСТАВЯНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ

ПРОФИЛИРАНО ОБУЧЕНИЕ 

Профил МАТЕМАТИЧЕСКИ

Математика с интензивно изучаване на английски език - 1/2 паралелка (14 ученици)

Профилиращи предмети: Математика, Информатика, Английски език.
Образуване на бала за класиране: 3.М + БЕЛ + МС + ИТС  Легенда  Дати на изпитите Вижте учебния план тук.

Математика с интензивно изучаване на немски език - 1/2 паралелка (14 ученици)

Профилиращи предмети: Математика, Информатика, Немски език.
Образуване на бала за класиране: 3.М + БЕЛ + МС + ИТС   Легенда  Дати на изпитите Вижте учебния план тук.

 

Профил СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ 

Информатика с интензивно изучаване на английски език - 1 паралелка (26 ученици)
Профилиращи предмети: Информатика, Информационни технологии, Английски език.
Образуване на бала за класиране: 3.М + БЕЛ + МС + ИТС   Легенда  Дати на изпитите Вижте учебния план тук.

 

Профил ПРИРОДНИ НАУКИ с интензивно изучаване на английски език - 1 паралелка (26 ученици)

Профилиращи предмети: Биология, Химия, Английски език.
Образуване на бала за класиране: 3.М + БЕЛ + БС + ХС   Легенда  Дати на изпитите Вижте учебния план тук.

 

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Професия ПРОГРАМИСТ НА ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ с интензивно изучаване на английски език - 1 паралелка (26 ученици)

Специалност Програмиране на изкуствен интелект
Образуване на бала за класиране: 3.М + БЕЛ + МС + ИТС   Легенда  Дати на изпититеВижте учебния план тук.

 

Професия ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ с интензивно изучаване на английски език - 1 паралелка (26 ученици)

Специалност Приложно програмиране
Образуване на бала за класиране: 3.М + БЕЛ + МС + ИТС   Легенда  Дати на изпитите. Вижте учебния план тук.

Разпределението на иновативните предмети в направленията "Дигитално предприемачество", "Киберсигурност" и "Изкуствен интелект" може да видите тук.

При подаването на документи за професия "Програмиране на изкуствен интелект" и "Приложен програмист" се изисква медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар, съгласно чл. 63, ал. 1, т. 5 от Наредба №10 от 01.09.2016 г.

 

Повече информация може да намерите тук.

Дати на изпитите за външно оценяване:

  1.  19 юни 2024 г. - Български език и литература
  2.  21 юни 2024 г. - Математика

Легенда: М - точките от теста по математика
БЕЛ - точките от теста по български език и литература
МС - точки от приравнената оценка по математика от свидетелството за завършено основно образование
ИТС - точки от приравнената оценка по информационни технологии от свидетелството за завършено основно образование
БС - точки от приравнената оценка по биология от свидетелството за завършено основно образование
ХС - точки от приравнената оценка по химия от свидетелството за завършено основно образование

 


ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА 

След завършен VII клас                         

Вид  дейност

Срок

1.

Провеждане на тестове по:

•          български език и литература

•          математика

19.06.2024 г.

21.06.2024 г.

2.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 

05 - 07.07.2023 г., вкл.

3.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 12.07.2023 г., вкл.

4.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

13 - 17.07.2023 г., вкл.

5.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 19.07.2023 г., вкл.

6.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

20 - 24.07.2023 г., вкл.

7.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

25.07.2023 г.

8.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26 - 27.07.2023 г., вкл.

9.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

31.07.2023 г., вкл.

10.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

01 - 02.08.2023 г., вкл.

11.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 04.08.2023 г., вкл.

12. Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране 07 - 08.08.2023 г.
13. Обявяване на списъците на приетите ученици на четвърти етап на класиране до 10.08.2023 г., вкл.
14. Записване на приетите ученици на четвърти етап на класиране 11 - 14.08.2023 г.
15. Обябяване на свободните места след четвърти етап на класиране до 16.08.2023 г., вкл.

16.

Подаване на заявление до директора на училището за попълване на свободните места след четвърти етап на класиране и записване

определя се от директора

до 11.09.2023 г., вкл.

17.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

до 14.09.2023 г., вкл.


 

 

За повече информация задайте своите въпроси на pmgvt@abv.bg

 

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Милен Василев.