Природо-математическа гимназия “Васил Друмев” завърши успешно проект “Tехники за визуализация на мисленето като средство за повишаване на културните познания”

  Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“ завърши работа по европейски проект за училищни партньорства по „Еразъм+“ - KД2 на тема „Техники за визуализация на мисленето като средство за повишаване на културните познания“. В него участваха още три училища от Литва, Испания и Полша.

  Проектът стартира през 2020 година за период от две години, като срокът му беше удължен заради кризата, свързана с COVID-19, поради която мобилностите бяха отложени и впоследствие осъществени през 2022 година.

  Въпреки липсата на физически мобилности първата година от проекта беше изпълнена с разнообразни дейности, свързани с техниките за визуализация на мисленето, участие на учители и ученици в онлайн семинари и срещи, изготвяне на продукти по проекта.

  Учителите участваха в обучителни семинари за запознаване с и практикуване на различни техники за визуализация на мисленето с лектор Марк Чърч, консултант за Harvard Project Zero и съавтор на книги за визуализация на мисленето. Приложиха наученото в часовете си и в организираните срещи между участниците от всички страни, подготвиха планове и видеоклипове на уроците, за да обменят опит и запознаят колегите си с тези методи.

  Учениците се запознаха и работиха заедно в многонационални групи онлайн. Те представиха себе си, училището и града си чрез видеоклипове, колажи и презентации, научиха интересни факти за културата, историята и традициите на останалите страни.

  Всеки участник от четирите училища изготви проект за лого и след гласуване на ученици, учители и родители от всички страни беше избрано официалното лого на проекта, с автор Боряна Тодорова.

  Във всяка една от последвалите мобилности през 2022 година участваха по двама учители и петима ученици на възраст 15-18 години.

  От 9-ти до 14-ти май 2022 г. се проведе първата мобилност в град Мадрид, Испания. Учениците работеха разделени в пет международни екипа с участници от четирите държави. Задачата им беше изготвяне на проекти на тема „Разнообразие“ в различните му форми. По време на съвместната си работа те прилагаха техниките за визуализация на мисленето, придобити по време на всички предварителни онлайн срещи. Същевременно учителите посетиха и наблюдаваха часове по изобразително изкуство, музика, история, литература, математика и английски език, в които също бяха приложени техники като „Игра на обяснения“, „Какво те кара да кажеш това“ и „Преди мислех... сега мисля...“. Всички екипи представиха пред останалите ученици и учители оригиналните си проекти, засягащи теми като етническо и религиозно разнообразие, различна сексуална ориентация, полова принадлежност и приемане в обществото.

  От 6-ти до 10-ти юни 2022 г. се проведе втората мобилност в град Вилнюс, Литва. Учениците и учителите от четирите страни участваха в среща под надслов „Способността да се създаде общност“ и това беше лайтмотивът на всички дейности. Всички участници представиха аспекти от историята, географията и културата на страната си чрез презентации, интерактивни игри, обучение на полезни думи и изрази на собствените си езици и традиционни танци. Изработиха заедно гривни на приятелството и опознаха града, историята и забележителностите му  по време на играта „Търсене на съкровища“. Посетиха исторически и културни места във Вилнюс, Тракай и Каунас, като през цялото време използваха техниката „Виждам, мисля, питам се“, за да описват впечатленията си.

От 3-ти до 8-ми октомври 2022 г. се проведе третата мобилност в град Дембица, Полша. Учениците работиха по различни задачи на тема „Единство в разнообразието“. След обучение по дебати беше проведен такъв  в отговор на въпроса „Възможно ли е да се постигне единство в разнообразно общество?“. Учениците излагаха тезите и аргументите си интелигентно и добре структурирано. По-късно, отново разделени в международни екипи, учениците трябваше да напишат, представят и изиграят стихотворение за единството. По време на съвместната си работа те прилагаха техниките за визуализация на мисленето като „Дай една идея, вземи една идея“, „Преди мислех... сега мисля...“ и други. Същевременно учителите наблюдаваха час по английски език, в който също бяха приложени техники като „Игра на обяснения“, „Какво те кара да кажеш това“ и „Представи си, че...“.

  От 28-ми ноември до 3-ти декември 2022 г. ПМГ „Васил Друмев“ беше домакин на четвъртата и последна мобилност по проекта. Отново разделени в международни екипи, учениците трябваше да изготвят концепция в отговор на въпроса „Как да се справиш с напрежението“, като използваха техниката „Изграждане на обяснения“. Освен това бяха наблюдатели, а след това и участници в открит урок по литература, в който, редом с техниката „Изграждане на обяснения“, бяха приложени и „Виждам, мисля, питам се“ и „Какво те кара да кажеш това“. Последните дейности включваха изготвяне и представяне на презентации със снимки, направени от гостите по време на визитата им в България, като те трябваше да мотивират избора си на изображения и да завършат проекта си с техниката „Преди мислех... сега мисля“, свързана с предварителните нагласи на учениците и натрупаните впечатления и знания от мобилността.

  В резултат на съвместната работа на всички учители и ученици бяха изпълнени всички първоначално планирани дейности на проекта като наблюдение на уроци, работни срещи, посещения, дебати, видеоконферентни връзки, културни дейности, взаимообучителни сесии за преподаване и обучение, за практикуването на различните техники за визуализация на мисленето и за обмен на добри практики. В платформата youtube е споделено и достъпно видео с български субтитри, вкл/чващо няколко от техниките за визуализация на мисленето и тяхното прилагане: видео.

 

 

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Милен Василев.