ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПМГ "ВАСИЛ ДРУМЕВ" СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС

За учебната 2014/2015 година в ПМГ "Васил Друмев" на първо класиране са приети 156 ученици в шест паралелки, както следва:

  • Математика с английски език - 26 ученици, от които 21 по първо желание. Максимален бал - 35,156, минимален бал - 29,200;
  • Математика с немски език - 26 ученици, от които 10 по първо желание. Максимален бал - 33,995, минимален бал - 25,213;
  • Информатика - 26 ученици по първо желание. Максимален бал - 35,400, минимален бал - 31,351;
  • Информационни технологии - 26 ученици, от които 24 по първо желание. Максимален бал - 34,519, минимален бал - 30,100;
  • Биология и здравно образование - 26 ученици по първо желание. Максимален бал - 35,212, минимален бал - 32,157;
  • География и икономика - 26 ученици, от които 10 по първо желание. Максимален бал - 33,845, минимален бал - 27,377.

Записването на учениците ще се извърши от 27  юни до 1 юли 2014 година включително от 8.00 до 17.00 часа в кабинет "УСПЕХ".

Записването става с оригинала на удостоверението за завършен VII клас.

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Николай Бабанов, Александър Джуров и Милен Василев.