ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПМГ "ВАСИЛ ДРУМЕВ" СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА

За учебната 2015/2016 година в ПМГ "Васил Друмев" на първо класиране са приети 156 ученици в шест паралелки, както следва:

  • Математика с английски език - 26 ученици, от които 16 по първо желание. Максимален бал - 35,396, минимален бал - 26,920;
  • Математика с немски език - 26 ученици, от които 23 по първо желание. Максимален бал - 35,324, минимален бал - 26,482;
  • Информатика - 26 ученици, от които 24 по първо желание. Максимален бал - 34,865, минимален бал - 29,048;
  • Информационни технологии - 26 ученици, от които 20 по първо желание. Максимален бал - 33,659, минимален бал - 28,200;
  • Биология и здравно образование - 26 ученици по първо желание. Максимален бал - 34,044, минимален бал - 31,335;
  • География и икономика - 26 ученици, от които 6 по първо желание. Максимален бал - 32,928, минимален бал - 24,816.

Записването на учениците ще се извърши в кабинет "УСПЕХ", както следва:

   - на 26 и 29 юни  от 8.00 до 18.00 часа; 

   - на 30 юни от 8.00 до 17.00 часа;

   - на 27 и 28 юни от 9.00 до 14.00 часа.

Записването става с оригинала на удостоверението за завършен VII клас.

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Милен Василев.