Отчет за касовото изпълнение на бюджета на ПМГ "Васил Друмев" към 30.09.2015 г.

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Милен Василев.