ПМГ „ВАСИЛ ДРУМЕВ" ЩЕ КАНДИДАТСТВА ПО ПРОЕКТ НА ФОНДАЦИЯ АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ - „УЧИЛИЩА НА БЪДЕЩЕТО”

Korpus_A.jpg

Изграждането на интерактивен образователен център по природни науки и математика е част от мащабен проект за реконструкция и модернизация на сградата на ПМГ, стартирал през 2014 година. Центърът ще включва пет зали и общото пространство между тях. 

Модернизирани ще бъдат кабинетите по физика, химия и биология, като към кабинета по химия се предвижда отделна зала за лаборатория. Петата зала ше бъде многофункционална и ще бъде на разположение на преподавателите по природни науки и математика. Коридорът и общото пространство на етажа между стаите ще бъдат трансформирани в място за дискусии, презентации, прожекции и отдих.

В училищните стаи ще бъдат извършени ремонтни дейности, както и цялостна интериорна промяна. Предвижда се кабинетите да бъдат снабдени с индивидуални работни плотове, оборудвани с нова и многофункционална модерна техника.

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Николай Бабанов, Александър Джуров и Милен Василев.