На 73 години почина Петър Джуров- бивш директор на ПМГ

На 2 февруари 2016 г. на 73 години почина Петър Кръстев Джуров. 

Петър Джуров е директор на гимназията от октомври 1987 г. до август 1998 г. 

През този период в отговор на нарасналите обществени потребности се въвежда разширено изучаване на западни езици – английски, немски, френски.

Промяната на обществените потребности води да смяната на профила  "физика" с нов – "информатика". По същото време се въвежда приема на петокласници  и експерименталния профил "мениджмънт".

Броят на учениците в гимназията достига 900.

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Николай Бабанов, Александър Джуров и Милен Василев.