ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПМГ "ВАСИЛ ДРУМЕВ" СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

За учебната 2016/2017 година в ПМГ "Васил Друмев" на първо класиране са разпределени 156 ученици в шест паралелки, както следва:

  • Математика с английски език - 26 ученици, от които 17 по първо желание. Максимален бал - 34,527, минимален бал - 27,302;
  • Математика с немски език - 26 ученици, от които 21 по първо желание. Максимален бал - 34,716, минимален бал - 26,429;
  • Информатика - 26 ученици, от които 20 по първо желание. Максимален бал - 34,624, минимален бал - 28,286;
  • Информационни технологии - 26 ученици, от които 25 по първо желание. Максимален бал - 33,716, минимален бал - 29,160;
  • Биология и здравно образование- 26 ученици, от които 25 по първо желание. Максимален бал - 34,366, минимален бал - 29,812;
  • География и икономика - 26 ученици, от които 13 по първо желание. Максимален бал - 31,784, минимален бал - 26,392.

Резултатите от класирането може да бъдат проверявани на сайта на МОН http://7klas.mon.bg/

Записването на учениците ще се извършва от 28.06 до 30.06.2016 г. в кабинет "УСПЕХ" от 8.00 до 18.00 часа.

За записване е необходимо представянето на оригинал на удостоверението за завършен VII клас.

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Николай Бабанов, Александър Джуров и Милен Василев.