Демонстрации на средновековно въоръжение и снаряжение

    На 24 октомври, във връзка с честването на 45 годишния юбилей на ПМГ, по инициатива на НД Традиция-клон Велико Търново и РИМ-Велико Търново, се проведоха демонстрации на средновековно въоръжение и снаряжение, бойни техники, стрелба с лък, забавления и игри пред ученици от всички паралелки. Целта бе чрез пресъздаване и съпреживяване на българската история, тя да се популяризира сред децата. За няколко часа, изпълнени с приятни емоции, учениците се пренесоха в едно друго, загадъчно, героично и романтично време.

Членовете на националното дружество демонстрираха облекло, изработено от автентични материали, чрез технологии, основани на принципите на т.нар. екпери-ментална археология. Зрителите имаха възможност да изпробват тежкото 25кг снаряжение и се почувстваха като средновековни войни.

Бе изнесена лекция за подвижните и настолни игри от средните векове, които са развивали сръчността и бързината на мисълта на младите войни. Учениците изслушаха с интерес поднесената информация и се включиха в организираните забавления.

      Особен внимание предизвика стрелбата с лък, в която децата участваха активно. Бурни аплодисменти получиха участниците в демонстрационен двубой между лековъоръжени средновековни войни, под зоркия поглед на секундант. Битката се проведе по правилата на HMB (Historical medieval battles) – сравнително нов спорт, фул-контакт битка, с използване на екипировка за атака и защита, характерна за средните векове.

  „Живата история“ е нов метод на обу- чение, който пресъздава ежедневния живот в ясно дефиниран исторически период и географски регион. Методът цели да помогне на съвременния човек възприема- нето, осъзнаването и по-доброто изучаване на историческата епоха в нейната цялост.Това става посредством историческа реконструкция на бита, занаятите, изкуствата и войнските умения през конкретния период. Неговото използване направи забавно и колоритно запознаването на учениците с материала, изучаван в часовете по история в 9 и 12 клас.

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Николай Бабанов, Александър Джуров и Милен Василев.