ПРИЕМ В ПМГ "ВАСИЛ ДРУМЕВ" ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

За учебната 2017/2018 година в ПМГ "Васил Друмев" на първо класиране са разпределени 155 ученици в шест паралелки, както следва:

  • Профил Математически - Математика с английски език - 26 ученици, от които 16 по първо желание. Максимален бал - 492,500, минимален бал - 316,500;
  • Профил Математически - Математика с немски език - 26 ученици, от които 22 по първо желание. Максимален бал - 497,000, минимален бал - 309,000;
  • Профил Софтуерни и хардуерни науки - Информатика - 26 ученици, от които 26 по първо желание. Максимален бал - 488,500, минимален бал - 373,000;
  • Профил Софтуерни и хардуерни науки - Информационни технологии - 26 ученици, от които 20 по първо желание. Максимален бал - 487,000, минимален бал - 340,500;
  • Профил Природни науки - 25 ученици, от които 25 по първо желание. Максимален бал - 481,000, минимален бал - 365,750;
  • Профил Икономическо развитие - 26 ученици, от които 5 по първо желание. Максимален бал - 354,500, минимален бал - 239,000.

Резултатите от класирането може да бъдат проверявани на https://priem.mon.bg или http://7klas.mon.bg .

Записването на учениците ще се извършва от 28.06 до 30.06.2017 г. в кабинет "УСПЕХ" от 8.00 до 18.00 часа.

За записване е необходимо представянето на оригинал на Свидетелството за завършено основно образование след VII клас.

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Николай Бабанов, Александър Джуров и Милен Василев.