СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ПМГ

След трети етап на класиране, към 02.08.2017 г., в Природо-математическа гимназия "Васил Друмев" свободни места има в следните профили:

 - "Математически" с английски език - 1 място;

 - "Математически" с немски език - 2 места;

 - "Икономическо развитие" - 3 места.

Попълването на незаетите места ще стане при следния времеви график:

прием на документи - до 31.08.2017 г.;

- класиране - 01.09.2017 г.;

- записване на приетите ученици - 04.09.2017 г.;

За участие в класирането е необходимо:

- подаване на заявление;

- представяне на служебна бележка с резултатите от НВО по Български език и литература и Математика;

- представяне на копие от свидетелството за завършено основно образование.

 

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Николай Бабанов, Александър Джуров и Милен Василев.