ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В СГРАДАТА НА ПМГ „ВАСИЛ ДРУМЕВ”

От 22 януари 2018 г.се възобновява учебния процес в сградата на ПМГ „Васил Друмев”.

До края на първия срок обучението ще се извършва на двусменен режим, както следва:

-         първа смяна – ІХ, Х и ХІІ класове с начало на учебните занятия 7.30 часа и край - 13.15 часа;

-         втора смяна - VІІІ и ХІ класове с начало на учебните занятия 13.30 часа и край - 19.15 часа.

В сила влиза програмата за първия учебен срок, валидна преди изнасянето на учебния процес.

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Николай Бабанов, Александър Джуров и Милен Василев.