Интерактивен открит урок по английски език по случай празника на училището

Английски език - много думи, времена, страдателен залог, условни изречения! Само това ли е? Можем да забравим страданието и условностите и да се забавляваме докато учим. Интерактивният урок по повод празника на училището показва, че ученето може и да вдъхновява и изумява. Чрез английския език можем да се научим да комуникираме, да сме адекватни в различни житейски ситуации. Да научим факти от областта на математиката, информатиката, биологията, химията и географията, да се вълнуваме, да работим в екип и да се състезаваме.

 

 

 

Ученици от осмите класове от профили Математика и Софтуерни науки учиха и се смяха заедно, състезаваха се и се радваха на уменията си да разбират и използват езика в урок за развиване на уменията за слушане и говорните умения, чрез работа по двойки, ролеви игри и работа в екип. Завършекът беше празничен - участниците бяха разделени на отбори и с приложението Kahoot участваха във викторина с въпроси за патрона на училището Васил Друмев и от областта на профилите, изучавани в училището. Въпросите, под формата на игра, събудиха в учениците състезателен дух и  най-вече много положителни емоции, усмивки и удовлетворение.

 

 

 

На интерактивния урок по английски еаик присъстваха директорът г-н Гушев, заместник директорът г-жа Митева, гл. ас. д-р С. Великова, преподавател по методика от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, г-жа  Нели Добрева от Американския център към от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, представител на издателство Пиърсън за Велико Търново и учители и ученици от ПМГ „Васил Друмев“.

 

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Николай Бабанов, Александър Джуров и Милен Василев.