ПРИЕМ В ПМГ "ВАСИЛ ДРУМЕВ" ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

За учебната 2018/2019 година в ПМГ "Васил Друмев" на първо класиране са разпределени 127 ученици в пет паралелки, както следва:

  • Профил Математически - Математика с английски език - 26 ученици, от които 11 по първо желание. Максимален бал - 459,000, минимален бал - 343,500;
  • Профил Математически - Математика с немски език - 26 ученици, от които 14 по първо желание. Максимален бал - 492,500, минимален бал - 310,250;
  • Профил Софтуерни и хардуерни науки - Информатика - 25 ученици, от които 18 по първо желание. Максимален бал - 468,750, минимален бал - 363,000;
  • Профил Природни науки - 25 ученици, от които 25 по първо желание. Максимален бал - 455,250, минимален бал - 382,000;
  • Проесия Приложен програмист - 25 ученици, от които 25 по първо желание. Максимален бал - 445,000, минимален бал - 373,500.

Резултатите от класирането може да бъдат проверявани на https://priem.mon.bg или http://7klas.mon.bg .

Записването на учениците ще се извършва от 04.07 до 06.07.2018 г. в кабинет "УСПЕХ" от 8.00 до 18.00 часа.

За записване е необходимо представянето на оригинал на Свидетелството за завършено основно образование след VII клас.

За професия Приложен програмист е необходимо и медицинско свидетелство.

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Николай Бабанов, Александър Джуров и Милен Василев.