ВТОРО КЛАСИРАНЕ

За учебната 2018/2019 година в ПМГ "Васил Друмев" на второ класиране са разпределени 26 ученици , както следва:

  • Профил Математически - Математика с английски език - 6 ученици. Минимален бал - 334,750;
  • Профил Математически - Математика с немски език - 10 ученици. Минимален бал - 298,250;
  • Профил Софтуерни и хардуерни науки - Информатика - 6 ученици. Минимален бал - 355,500;
  • Профил Природни науки - 2 ученици. Минимален бал - 370,500;
  • Проесия Приложен програмист - 2 ученици. Минимален бал - 367,500.

Резултатите от класирането може да бъдат проверявани на https://priem.mon.bg или http://7klas.mon.bg .

Записването на учениците ще се извършва на 13.07, 16.07 и 17.07.2018 г. в кабинет "УСПЕХ" от 8.00 до 18.00 часа.

За записване е необходимо представянето на оригинал на Свидетелството за завършено основно образование след VII клас.

За професия Приложен програмист е необходимо и медицинско свидетелство.

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Николай Бабанов, Александър Джуров и Милен Василев.