Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“ ще работи по европейски проект на тема "Спорт и разнообразие"

Sports_and_smal.jpg

В периода 2018 – 2020 година Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“ ще участва като партньор по европейски проект, озаглавен "Спорт и разнообразие", по програма Еразъм+, Ключова дейност 2. Координатор на проекта е Франция. Другите партньори са Италия, Гърция, Малта и Полша.

Темата ще позволи на участниците да отправят едно глобално послание за толерантност и приятелство. Тя ще развие отборния дух и екипната работа за сметка на спортни постижения и резултати. Основната цел е да се осигури успешното прилагане на Европейската харта за спорт за всички, основана на съвместното участие на ученици и ученици с увреждания в спортни дейности на открито. Спортните събития ще бъдат състезания по местни спортове.

Работните срещи ще създадат възможност за обмяна на мнения и гледни точки. Те ще спомогнат европейските учители да обменят добри практики и виждания, да сравнят професионалната среда и да открият различни методи на работа.

По време на работата с европейски партньори ще създадем и укрепим професионални контакти и сътрудничество на Европейско ниво. Благодарение на натрупания опит и знания участниците ще могат да подобрят увереността си в спортно, езиково и културно отношение.

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Николай Бабанов, Александър Джуров и Милен Василев.