ПМГ се включи в кампанията "Научи ме да умея"

   Ученици от 9 и 10 клас на ПМГ ”Васил Друмев” се включиха в кампанията "Научи ме да умея" на евродепутата Ева Майдел и сдружение "Образование България 2030". Кампанията, посветена на развиването на умения за успех в 21-ви век, като работа в екип, говорене пред публика, изготвяне на презентация и др., цели да подпомогне младите хора в изграждането на универсални умения, които да им бъдат полезни в последваща професионална реализация.

 

 

 

 

   В първата част на събитието, учениците проследиха презентация за уменията за успех в 21-ви век, а във втората - имаха възможност да 

приложат наученото по време на интерактивна работилница. Възпитаниците на гимназията отправиха и своите питания към Ева 

Майдел, които касаеха освен образователната сфера и процеси от социално-икономическата сфера в страната и в Европа.

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Николай Бабанов, Александър Джуров и Милен Василев.