ПМГ "Васил Друмев" започна работа по проект съвместно с Национален доверителен екофонд

"Мост между действията за климата на европейско и на местно ниво" е новият проект в ПМГ, насочен към пестене на енергия в училище. Целта му е постигане на промяна в поведението на учениците, учителите и непедагогическия персонал към намаляването на потреблението на енергия.   

Групата включва ученици от 9 до 11 клас с ръководители: Генка Минчева и Галина Кирова.

В гимназията е създаден енергиен екип, който възприема себе си като "енергопросветители". Дейността им е свързана с практически измервания на температурата, осветлението, топлоенергията и въглероден диоксид в различни части на училищната сграда.

На първата сбирка учениците се запознаха с измервателните уреди и бяха извършени първите измервания на температурата и светлината. 

Във връзка с европейската седмица за намаляване на отпадъците и дейностите на проекта пестене на енергия в училище, енергийният екип посети фирма "Екстрапак ЕООД" Велико Търново. Предприятето работи с енергия от възобновяеми енергоизточници- ветрови генератори, оползотворява рационално суровините и отпадъците от производството си. Екипът на проекта беше силно впечатлен от технологичния процес, който е изцяло автоматизиран и екологично издържан.

Още за проекта може да научите от представянето му в рубриката "Прозорец към деня" на телевизия "Евроком Царевец".

 

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Николай Бабанов, Александър Джуров и Милен Василев.