КОНКУРС- МЕЖДУНАРОДНА ГОДИНА НА ПЕРИОДИЧНАТА СИСТЕМА

Във връзка със 150-годишнината от създаването на периодичната система и 185 годишнината от рождението на нейния създател Дмитрий Иванович Менделеев, клуб „Свободна енергия“ в ПМГ „Васил Друмев“ обявява конкурс под мотото Вълшебството на науката химия“.

Участниците могат да подготвят своите творби по избрана от тях тема в една от следните категории:

 1. Създаване на литературна творба (есе, стихотворение, разказ и др.).
 2. Конкурс за рисунка /портрет.
 3. Презентация, постер.
 4. Видеоклип.

Теми:

 1. Интуиция и наука в делото на Менделеев
 2. Периодичната система – таблица или система?
 3. Химичните елементи – минало, настояще и бъдеще
 4. История на химичните елементи – значение и приложение в живота.
 5. Вълшебството на науката химия

Технически изисквания към литературните творби

 • Литературните творби да се изпращат до 14 април 2019 г. на email: pmgvt@abv.bg  и да се предават в разпечатан вид в кабинета по химия.
 • Текстовете трябва да бъдат в обем до 500 думи.
 • Шрифтът трябва да бъде Times New Roman с размер от 12pt.
 • Междуредова разредка от 1,5.
 • Стандартни полета (2,5х2,5х2,5х2,5 см).
 • Да са посочени имената и класът на участника.

Технически изисквания към рисунките и портрета

 • Формат на листа: А3 бял картон.
 • Всеки участник в конкурса може да се представи само с една творба.
 • Допуска се използването на различни материали за рисуване.
 • Допуска се използването на различни техники.
 • На гърба на творбата да са посочени имената и класът на участника.
 • Творбите да се представят до 14 април 2019 г.  в кабинета по химия.

Критерии за оценяване на творбите в конкурс Вълшебството на науката химия

Категории

 1. Създаване на литературна творба (есе, стихотворение, разказ и др.).
 2. Конкурс за рисунка /портрет.
 3. Презентация, постер.
 4. Видеоклип.

Критерии за оценка на есе:

 • Да отговаря на стандартната стуктура за есе (увод, теза, изложение и заключение) – 2 т.
 •  Да има теза, която е  свързана с темата – 2 т.
 • Тезата да е добре формулирана, ясно заявена – 1 т.
 • Твърденията да са аргументирани и потвърдени с примери– 2 т.
 • Научна достоверност на изложените факти  – 5 т.
 • Да бъде изразена и защитена авторовата позиция – 2 т.
 • Ясен метод на организиране на логическия ред от подтези и аргументи. Координирани  помежду си подтези – 2 т.
 • Оригиналност (този критерий постигат съчинения, които не подхождат обичайно  към темата и разработването й)  – 2 т.
 • Спазване на  езиковите норми  – 2 т.
 • Максимален брой точки: 20т.

 

Критерии за оценка на литературна творба (стихотворение, разказ и др.)

 • Да отговаря на темата, макар и със заглавие от автора – 2 т.
 • Оригиналност и творчески подход – 4 т.
 • Убедителност и въздействие – 4 т.
 • Езикова и стилистична култура – 2 т.
 • Логическа или асоциативна организация на текста – 3 т.
 • Художествено майсторство (въздействащ изказ, художествена образност, метафоричност) – 5т. Максимален брой точки: 20т.

 

Критерии за оценяване на рисунка/портрет

 • Да съответства на темата – 2 т.
 • Оригиналност и творчески подход – 5 т.
 • Убедителност, въображение  и въздействие – 5 т.
 • Оптимално да е използвано пространството –3 т.
 • Максимален брой точки: 15т.

 

Критерии за оценка на постерните доклади и презентации

 • Научна достоверност и съотносимост на представените факти към темата – 5 т.
 • Оригиналност и естетическо оформление – 5 т.
 • Писмена и научна грамотност на изказа – 5 т.
 • Артистичност и умения за представяне пред аудитория – 5 т.
 • Максимален брой точки: 20 т.

 

Критерии за оценка на видеоклип

 • Продължителност: до 5 минути – 3 т.
 • Оригиналност и естетическо оформление – 5 т.
 • Научна достоверност – 2 т.
 • Ясен звук и картина през целия материал – 5 т.
 • Посочени източници на информация – 2 т.
 • Убедителност и въздействие – 3 т.

 

При възникване на  въпроси не се колебайте да ни потърсите.

 • Относно създаването на текстове се обръщайте  към г-жа Валентина Дянкова и г-жа Ана Ненова, учители по български език и литература.
 • Относно конкурса за рисунка - към г-н Пламен Бойчев.
 • Относно създаването на презентация и видеоклип – към учителите по информационни технологии.
 • Общи въпроси по участието в конкурса - към  учителите по химия.

 

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Николай Бабанов, Александър Джуров и Милен Василев.