ПРИЕМ В ПМГ "ВАСИЛ ДРУМЕВ" ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

За учебната 2019/2020 година в ПМГ "Васил Друмев" на първо класиране са разпределени 130 ученици в пет паралелки, както следва:

  • Профил Математически - Математика с английски език - 26 ученици, от които 22 по първо желание. Максимален бал - 468,500, минимален бал - 352,000;
  • Профил Математически - Математика с немски език - 26 ученици, от които 12 по първо желание. Максимален бал - 486,000, минимален бал - 303,250;
  • Профил Софтуерни и хардуерни науки - Информатика - 26 ученици, от които 10 по първо желание. Максимален бал - 466,750, минимален бал - 334,500;
  • Профил Природни науки - 26 ученици, от които 26 по първо желание. Максимален бал - 471,500, минимален бал - 363,750;
  • Проесия Приложен програмист - 26 ученици, от които 26 по първо желание. Максимален бал - 465,500, минимален бал - 389,750.

Резултатите от класирането може да бъдат проверявани на https://priem.mon.bg или http://7klas.mon.bg .

Записването на учениците ще се извършва на 12.07, 15.07 и 16.07.2019 г. в кабинет "УСПЕХ" от 8.00 до 18.00 часа.

За записване е необходимо представянето на оригинал на Свидетелството за завършено основно образование след VII клас.

За професия Приложен програмист е необходимо и медицинско свидетелство.

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Николай Бабанов, Александър Джуров и Милен Василев.