Списък на учебниците за учебната 2019- 2020 година

Списък на учебниците за учебната 2019- 2020 година

През учебната 2019-2020 година учебният процес ще се провежда на две смени, както следва:

Първи срок

 - първа смяна - VIII, XI и XII клас;

 - втора смяна - IX и X клас .

Втори срок

 - първа смяна - IX, X и XII клас;

 - втора смяна -VIII и XI клас.

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Николай Бабанов, Александър Джуров и Милен Василев.