Ден на народните будители

      В навечерието на 1 ноември ученици присъстваха на мултимедийна презентация, посветена на Деня на народните будители. Тя е изработена от Ученическия съвет, който няколко дни по-рано разлепи известни цитати от различни, значими за българската история, личности в коридорите на гимназията.

  Ученици от ПМГ „Васил Друмев“, Велико Търново, участваха в организиранато от РУО тържество  по случай Деня на будителите „Горди потомци на святи и достойни деди-будители от родния край“. Борис Цонев от 12.а и Десислава Илиева от 12.б. със своите  ръководители Камелия Станчева  и Георги Игнатов подготвиха и  представиха презентация на тема  „Великите! Непознатите  познати!“ , в която бе събуден споменът за някои забравени имена на учители в Държавната девическа гимназия, открита през 1879 година  с пръв директор ректора на Петропавловското духовно училище епископ Климент Браницки – патрона на ПМГ „ Васил Друмев“. Райна Футекова-  панагюрската Райна  Княгиня, Марийка Федотова, Теодора Илиева, Зоя Ставрева- първата българка, , защитила докторска дисертация по философия към Висшия философски факултет в Берн , Невена Събева Попова-скромната лекарка и дарителка!

       Имена на силни жени, пренебрегнали традиционните роли на грижовни домакини в името на българската просвета, в името на духовното самоосвобождение на българина.Тежък кръст, мъчен път, по силите само на големи личности, на светли умове, на глави, “готови да се отделят от плещите си” (Христо Ботев).  Велико дело! Правят го най-будните, най-родолюбивите, най-можещите! Правят го за Народ, за Отечество, правят го, за да бъдем там, където сме били някога и където сме сега...

 

 

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Николай Бабанов, Александър Джуров и Милен Василев.