ПМГ „Васил Друмев“ прие престижно домакинство по проект „Мост между действията за климата на европейско и на местно ниво“

На 13.11.2019 година Природо-математическата гимназия „Васил Друмев“ бе домакин на работна среща по образователния проект „Мост между действията за климата на европейско и на местно ниво“, който се изпълнява съвместно с Националния доверителен екофонд. Община Велико Търново бе представена от пет учебни заведения – ПМГ "Васил Друмев", ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, ОУ „П. Р. Славейков“, СУ „Емилиян Станев“ и ОУ „Неофит Рилски“ в Килифарево.

Инициативата е свързана с идеята учениците да разберат как потреблението на енергия влияе върху климатичните промени. В същото време те се учат и как пестенето на енергия може да донесе не само екологични, но и финансови ползи.

Всяко училище, което се включи в инициативата, създава ученически екип. Учениците правят енергийна обиколка на училището за да измерят температурата и осветеността, да проверят уплътняването на прозорците, влизат в абонатната станция, за да видят как се регулира отоплението, проучват и измерват съдържанието на въглероден диоксид в класните стаи. След това, ако се налага, правят предписания, които дават на своите съученици. Така децата се научават на прости правила и най-вече да не допускат грешки, които водят до загуба на енергия. 

В срещата участваха представители на общините, РУО, РЗИ и РИОСВ  на Велико Търново, Габрово и Стара Загора. Те дискутираха как да бъде поддържана здравословна температура в училищата.

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Николай Бабанов, Александър Джуров и Милен Василев.