Работни срещи на иновативните училища по НП „Иновации в действие“

  През учебната 2019/2020 година ПМГ „Васил Друмев“, гр. Велико Търново работи по Националната програма „Иновации в действие“ на Министерството на образованието и науката. Заедно с Великотърновската гимназия участници в проекта са  преподаватели и ученици от ТПГ„ Н. Вапцаров“, гр. Радомир, както и от Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации, гр. Бургас.

  В периода от 29.10 - 31.10.2019 г. учителите Кинка Кирилова-Лупанова и Цеца Байчева и шестима ученици бяха на работна среща в Техническата професионална гимназия „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Радомир. Екипът на домакините представи иновативни практики и продукти, които се използват в процеса на обучението. Иновацията на радомирската гимназия е свързана с преподаване по учебните предмети „Електротехника“ и „Градивни елементи“, като се използва програмният продукт Multisim.

 

 

 

   Проектът включва размяна на визити на работните екипи – както от ТПГ „ Н. Вапцаров“, така и от Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации, гр. Бургас. Пред  партньорите от двете иновативни училища в интерактивната зала на ПМГ „Васил Друмев“, В.Търново, екипът на гимназията презентира иновации, свързани със съдържанието и организацията на образователния процес, като и с методите на преподаване. Представени бяха разработки на нови училищни учебни планове и  учебни програми. Една от целите на проекта е мултиплициране на добри практики чрез посещение на часове по иновативните предмети „Компютърна математика“ и „Алгоритми и структури от данни“.

   Фотоалбум и презентация ще съхранят радостта и удовлетворението на участниците от съвместната работа по реализираната програма.

 

 

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Милен Василев.