ПРИЕМ В ПМГ "ВАСИЛ ДРУМЕВ" ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

За учебната 2020/2021 година в ПМГ "Васил Друмев" на първо класиране са разпределени 130 ученици в пет паралелки, както следва:

  • Профил Математически - Математика с английски език - 26 ученици, от които 16 по първо желание. Максимален бал - 476,250, минимален бал - 342,250;
  • Профил Математически - Математика с немски език - 26 ученици, от които 12 по първо желание. Максимален бал - 478,250, минимален бал - 283,500;
  • Профил Софтуерни и хардуерни науки - Информатика с английски език - 26 ученици, от които 19 по първо желание. Максимален бал - 493,000, минимален бал - 358,000;
  • Профил Природни науки  - Биология с английски език - 26 ученици, от които 26 по първо желание. Максимален бал - 468,000, минимален бал - 387,500;
  • Проесия Приложен програмист - 26 ученици, от които 26 по първо желание. Максимален бал - 485,750, минимален бал - 384,500.

Резултатите от класирането може да бъдат проверявани на https://priem.mon.bg

Записването на учениците ще се извършва от 8.00 до 18.00 часа в ПМГ от 13.07 до 16.07.2020 г. 

За записване е необходимо представянето на оригинал на Свидетелството за завършено основно образование след VII клас.

За професия Приложен програмист е необходимо и медицинско свидетелство.

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Николай Бабанов, Александър Джуров и Милен Василев.