Единадесетокласничката Габриела Димитрова e първият носител на наградата „Логос“ за най-творчески софтуерен проект за ученици

В навечерието на Деня на народните будители, в Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“, се проведе състезание за най-творчески софтуерен проект за ученици.

Наградата за победителя се наричаше „Логос“, едно название, което подчертава творческата страна във всяка една разработка. Тя беше осигурена от фирма Lexoro, която се занимава основно с проекти в областта на изкуствения интелект, но също така и със създаване на по-конвенционални приложения.

Разработките на учениците бяха прегледани и оценени от комисия, в която имаше участници както от компютърната фирма, така и от съорганизатора и домакин – ПМГ „Васил Друмев“. Комисията се състоеше от петима души: Атанас Тодоров (председател, представител на Lexoro);  Маргарита Франсъзова (представител на Lexoro); Пламен Маринов (представител на Lexoro); Мариела Иванова (представител на Lexoro) и Чавдар Марчев (преподавател от ПМГ „Васил Друмев“)

Проектите не бяха разделени по категории, а се състезаваха заедно. Всяка разработка се оценяваше по четири критерия. Три от тях: иновативност, обхват и реализация бяха адаптирани от европейските програми. Четвъртият критерий - презентация оценяваше умението на съответния състезател да представи и обясни проекта си.

Учениците изненадаха приятно комисията с интересни проекти в най-различни категории. Имаше: уебсайтове, обучителни програми, мобилни приложения, реализации на алгоритми и дори 3D игра, която комисията тества с охота. Беше интересно да се види и впечатляващия набор от софтуерни инструменти, който бе използван за изработка на проектите: от платформи за разработка на игри, до среди за 3D графика, интерфейси за гласово разпознаване и т.н. Впечатляващо бе, че тези сложни проекти са дело на ученици. Освен това, се оказа, че част от проектите са разработвани почти година.

Комисията бе доста затруднена в избора си, но призът бе даден на Габриела Димитрова, ученичка от 11А клас. Нейният проект, наречен 3D Prizma, представляваше приложение за обработка на 3D графика в реално време. Габриела получи специално изработен плакет и годишна стипендия с общ размер от 3600 лв. Приложението бе написано на C/C++. В него ученичката беше използвала технологии като: OpenGL, PhysX и средата за програмиране Visual Studio. Габриела беше подходила методично както при избора на инструментариум, така и в самата разработка. Беше наясно с онова, което не е успяла да завърши, както и със силните страни на проекта. Представянето ѝ показа доста задълбочен поглед и подход. Дори почеркът ѝ в писането на кода издаваше едно организирано мислене с творчески потенциал. Така че комисията присъди първата годишна награда „Логос“ на нейния проект.

Според директора на училището, проведеното състезание е една много добра инициатива, която има потенциала да се разрасне в бъдеще, като към нея се включат и други училища. Той самият пое ангажимент ПМГ „Васил Друмев“ да бъде домакин и занапред.

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Николай Бабанов, Александър Джуров и Милен Василев.