График за провеждане на учебния процес през втория учебен срок

   Вторият срок на учебната 2020/2021 година в ПМГ "Васил Друмев" ще започне с обучение на една смяна. Начало на учебните занятия - 8.00 часа.

  За периода 18.02.2021 г. - 02.03.2021 г. обучението ще се осъщесвява:

  - присъствено за учениците от Х и ХІ клас;

  - в електронна среда от разстояние за учениците от VІІІ, ІХ и ХІІ клас.

      Влизането в сградата ще се извършва от вход 1 за ХІ клас и от вход 3 за Х клас.                                               

             

Обучението ще се извършва при следния график:

1 час: 8.00 – 8.40

2 час: 8.55 – 9. 35

3 час: 9.45 – 10.25

4 час:10.35 – 11.15

5 час: 11.25 – 12.05

6 час:12.25 – 13.05

7 час:13.10 – 13.50

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Николай Бабанов, Александър Джуров и Милен Василев.