График за провеждане на учебните занятия за периода от 10 до 14 май 2021 г.

   Занятията през втория срок на учебната 2020/2021 година в ПМГ "Васил Друмев" се провеждат на една смяна и са с начало 8.00 часа.

  За периода 10.05.2021 г. - 14.05.2021 г. обучението ще се осъщесвява:

  - присъствено за учениците от IX , ХІ и ХII клас;

  - в електронна среда от разстояние за учениците от VIII и Х клас.

      Влизането в сградата ще се извършва от вход 1 за ХII клас,  вход 2 за ХІ клас и  

вход 3 за IX клас.                                               

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Николай Бабанов, Александър Джуров и Милен Василев.