Министър Красимир Вълчев откри център за природни науки, изследвания и иновации в ПМГ „Васил Друмев“

   На 5 май 2021 г. министърът на образованието Красимир Вълчев откри център за природни науки, изследвания и иновации в ПМГ „Васил Друмев“. На официалното откриване присъстваха зам.-областният управител Детелина Борисова, кметът Даниел Панов, народният представител от 44-то Народно събрание Милен Михов, директорът на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ Пенка Игнатова, началникът на РУО Розалия Личева.

  „В повечето училища материалната база е обновена, но в по-голяма степен отвън, отколкото вътре.  В следващите години акцент трябва да бъде подобряването на кабинетите. По Плана за възстановяване и устойчивост са заложени  средства  за изграждане на STEM центрове в 2000 училища. Към момента одобрените са 260“, каза министър Вълчев.

  „Съчетанието на високи технологии и благоприятна физическа среда дава възможност на нашите ученици да се развиват в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката“, отбеляза училищният директор Ангел Гушев.

     Министър Вълчев допълни, че СТЕМ-центровете в математическите и природо-математическите гимназии са фокусирани към придобиване на по-задълбочени профилирани умения от учениците. Той посочи, че за целта е сключено споразумение между ТУЕС, ПМГ „Васил Друмев“ и Технически университет – София за подпомагане на гимназията.

 
 
    „Целта ни е Велико Търново да бъде един от центровете за обучение по информационни технологии. Смятам, че моделът на взаимодействие между висшите училища и природо-математическите гимназии трябва да продължи да се реализира и утвърждава. Уверен съм, че Велико Търново ще се превърне в един от новите центрове на информационните технологии“, каза министърът.

    Новият СТЕМ-център на ПМГ „Васил Друмев“ е разположен върху площ от 514 кв. метра и включва пет съвременни учебни зали по физика, химия, биология и компютърни науки. В Кабинет 1 има мобилната виртуална лаборатория със „стереоскопични лаптопи“. Във втория кабинет по физика всеки ученик ще може за използва комплекти по електроника, програмиране и роботика. С тях децата ще могат да работят както по предварително зададени проекти, така и по такива, измислени от тях. Третата стая ще изпълнява функцията на мултифункционална презентационна зала. Там ще могат да се правят презентации, да се провеждат извънкласни дейности и да се работи по проекти. Четвъртият кабинет е химическа лаборатория, оборудвана със специализирани работни маси. Петото пространство също е за обучение по химия. За него е осигурена интерактивна техника и образователен софтуер, чрез които теоретичната част от обучението да бъде оптимизирана и подобрена. Центърът притежава и виртуална СТЕМ-лаборатория с последно поколение технология за стереоскопична 3D проекция. Коридорът и общото пространство на етажа са превърнати в зони за дискусии, презентации, прожекции и отдих. Новото учебно звено е създадено с 300 хиляди лева от Националната програма „Изграждане на STEM центрове“ и със 70 хиляди лева от училищния бюджет. Кратка презентация за проекта маже да видите тук.

 
 

 

 
 

 

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Милен Василев.