На 9 юни ПМГ "Васил Друмев" бе домакин на форум "Иновативно обучение в STEM среда"

  На 9 юни 2021 г. Природо-математическа гимназия "Васил Друмев", със съдействието на РУО–Велико Търново, бе домакин на форум "Иновативно обучение в STEM среда".
 
  Форумът даде възможност на над 50 учители и ученици да обменят знания и опит, свързани с изграждането на STEM центрове и да представят добри иновативни практики при обучението в STEM среда.
 
  Във форума участваха и: госпожа Габриела Шилкова, заместник областен управител на Област Велико Търново; госпожа Илияна Славова - главен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в Министерството на образованието и науката; инженер Розалия Личева, началник на Регионално управление на образованието, Велико Търново; госпожа Пенка Игнатова, директор на дирекция "Образование, младежки дейности и спорт" в Община Велико Търново; директори на училища.
 
 
  В поздрава си към участниците г-жа Илияна Славова подчерта, че изборът за домакин на форума не е случаен. От 2017 година ПМГ е иновативно училище, вече има изграден STEM център и е единственото в страната с поставена иновативна задача от МОН.
 
 
  Акцентите на форума бяха: популяризирането на добри иновативни  практики в образователния процес; дискусия на тема „Ползата на моето училище от STEM центъра“; кръгла маса на тема „Добри иновативни практики“.
 
  Посетени бяха иновативни часове по Компютърна математика в VІІІ клас и Въведение в програмирането на С++ в ІХ клас. Интерес предизвикаха и представените проекти по информационни технологии, достигнали до национален кръг през 2021 година.
 
  Участниците в дискусията бяха единодушни относно ролята на иновативното обучение за превръщането на всяко училище в модерно, конкурентоспособно, отговарящо на креативността и инициативността на учениците, устремени към максималната реализация на своя интелектуален потенциал. В дискусията се включиха и учители, и ученици от Природо-математическа гимназия „Иван Вазов“, град Добрич.
  В кръглата маса свои разработки представиха шест училища: СУ „Георги Измирлиев“, Горна Оряховица - „Компетентностният подход и проектно-базираното обучение по гражданско образование в начален етап – учения за успех“; ОУ „Иван Вазов“, Горна Оряховица - „Дигитални технологии в трансформиране на учебното съдържание“; СУ „Вичо Грънчаров“, Горна Оряховица - „STEM изследователи – в нас е бъдещето“; ПДТГ „Димитър Хадживасилев“, Свищов - „Математика и туризъм“; ПГСАГ „Ангел Попов“, Велико Търново - „Приложение на BIM софтуери в теоретичното обучение“ и СУ „Вела Благоева, Велико Търново - „Ефективни практики по предприемачество“.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Наблюдаваната екипна работа между учители и ученици по предвидените дейности в програмата показа, че подобни форуми са необходими за споделянето и популяризирането на добри иновативни практики.
 
 

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Николай Бабанов, Александър Джуров и Милен Василев.