Попълване на незаето място след трето класиране за учебната 2021/2022 година

Към 02.08.2021 г. в ПМГ "Васил Друмев"  има едно свободно място в профил Софтуерни и хардуерни науки.

Желанието си за заемането му всеки ученик депозира със заявление и приложен към него оригинал на свидетелство за основно образование.

Документи се приемат в кабинета на ЗАС  на  3, 4 и 5 август 2021 г.от 8.00 до 16.00 часа.

При наличие на повече от един кандидат комисия извършва подбор между документите и ги класира в низходящ ред, според бала. Балообразуването е: 3.М + БЕЛ + МС + ИТС.

На 06.08.2021 г. ще бъде ясно името на кандидата, класиран на първо място.

 

 

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Николай Бабанов, Александър Джуров и Милен Василев.