Промяна в графика на учебните занятия на 6 януари 2022 г., поради възобновяване тестването за COVID-19

   Поради увеличаване на заболеваемостта за община Велико Търново се възобновява тестването на ученици с неинвазивни бързи антигевнни тестове за COVID-19.

  Тестване на учениците ще се извършва на 6 януари 2022 г. и всеки понеделник, преди началото на учебните занятия.

    Началото на часовете за дните, през които ще се извършва тестване, ще бъде както следва: за І смяна - 7.30 часа,  за ІІ смяна - 13.35 часа. 

   Началото на часовете в останалите дни ще бъде от 7.30 часа за І смяна и от 13.40 часа за ІІ смяна.

   Влизането в сградата ще се извършва от вход 1 за Х и ХII клас,  вход 2 за ХІ и ІХ клас и  вход 3 за VІІІ клас. 

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Николай Бабанов, Александър Джуров и Милен Василев.