От 21 февруари 2022 година се възстановява присъственото обучение за всички ученици от VIII до XII клас

   От 21 февруари 2022 г. се възстановява присъственото обучение за всички ученици.

   Обучението ще се провежда на две смени както следва:

   - I смяна - IX, X  и XII клас. Начало на учебните занятия - 7.30 часа

   - II смяна - VIII и XI клас. Начало на учебните занятия -13.40 часа.

  Тестване на учениците ще се извършва всеки понеделник от 7.30 до 8.00 часа за I смяна и от 13.35 до 14.05 за II смяна . 

   Влизането в сградата ще се извършва от вход 1 за ХI и ХII клас,  вход 2 за VІІІІХ и Х клас.

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Милен Василев.