Подбор на участници по проект “Tехники за визуализация на мисленето като средство за повишаване на културните познания”

 

Критерии за подбор на участници по проект “Tехники за визуализация на мисленето като средство за повишаване на културните познания” за 2022/ 23 г.

 

1. МУЛТИМЕДИЙНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА БЪЛГАРСИ ЕЗИК НА ТЕМА “ВЕЛИКИ МИСЛИТЕЛИ НА XX ВЕК“  - максимален брой точки - 25

 • Дълбочина на разглежданата тема – 5 т.
 • Актуалност на връзките - 2 т.
 • Граматическа и пунктуационна коректност – 3 т.
 • Ясна и интуитивна навигация – 2 т.
 • Степен на завършеност – 2 т.
 • Стил и подбор на  цветовете – 2 т.
 • Хармонично и балансирано разположение на компонентите върху слайда - 2 т.
 • Лесно възприемане на предложеното съдържание (текст, изображения, анимация, музика, видео) – 2 т.
 • Авторски компоненти и дизайн - 2 т.
 • Атрактивност и цялостно въздействие на презентацията - 2 т.
 • Времетраене до 10 мин - 1 т.

2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (обем 140 – 170 думи) - максимален брой точки - 25

 • Съответствие със зададената тема, логическа последователност на изложението и аргументация на мотивите за участие – 10 т.
 • Спазване на зададения обем и формат – 2 т.
 • Правилна и точна употреба на лексиката – 6 т.
 • Спазване на граматическите норми и правила – 6 т.
 • Правопис – 1 т.

3. ИНТЕРВЮ - максимален брой точки - 50

 • Ниво на владеене на английски език –15 т.
 • Презентационни и комуникативни умения –15 т.
 • Представяне на аргументирани отговори –10 т.
 • Инициативност и организираност –10 т.

Учениците, желаещи да участват в проекта за учебната 2022/2023 година, трябва да са на възраст от 15 до 18 години към 15.09.2022 г.

Заявления се вземат и подават в библиотеката на училището до 29.05.2022 г.

Въпроси можете да изпращате на имейл sn_popova@abv.bg/

Материалите за конкурса (без имена във файовете) изпращайте на имейл pmgvt@abv.bg до 29.05.2022 г.

 

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Милен Василев.