Отлично представяне на Държавните зрелостни изпити на Випуск 2022

   Випуск 2022 е първият, който се явява на Държавни зрелостни изпити по новия Закон за предучилищно и училищно образование. Освен изпит по български език и литература зрелостниците държат втори изпит по един от профилиращите предмети.
   Сериозно предизвикателство през последните три учебни години бе и смяната на обучението от присъствено в електронна среда от разстояние. Въпреки това възпитаниците на Природо-математическа гимназия "Васил Друмев" за пореден път се представиха отлично.
   От сто и четиридесет дипломирани ученици петнадесет са с оценка Отличен (6,00). Десет са пълните шестици  по математика, три по английски език, по една по български език и литература и химия и опазване на околната среда.
   Габриела Минчева е с две пълни шестици по български език и литература и химия и опазване на околната среда.
   Броят на отличните оценки е 64, а броят на учениците получили отлични оценки и на двата ДЗИ е 23.
   Средният успех на гимназията от двата изпита е Много добър 4,82.

   Оценките по предмети са:
   Български език и литература – Много добър 4,89
   Английски език – Много добър 4,97
   Математика – Много добър 5,00
   Информатика - Добър 4,16
   Информационни технологии - Добър 3,99
   Биология и здравно образование – Много добър 5,36
   Химия и опазване на околната среда - Отличен 6,00
   География и икономика – Добър 4,38
   С най-висок среден успех от ДЗИ са:
   Габриела Минчева – Отличен (6,00)
   Габриела Костадинова – Отличен (5,97)
   Боряна Тодорова – Отличен (5,93)
   Катерина Тончева – Отличен (5,90)
   Ния Йонкова - Отличен (5,86)
   Ивайло Христов - Отличен (5,86)
   Георги Ангелов – Отличен (5,85)
   Ралица Младенова – Отличен (5,84)
   Аня Сотирова – Отличен (5,84)
   Даниела Личева – Отличен (5,84)

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Милен Василев.