Сътрудничество в областта на образованието

     От 28.06. до 30.06.2022 г. ученици от 10 клас на ПМГ „Васил Друмев“ профил „Природни науки“ участваха в съвместен проект с Химикотехнологичен и металургичен университет– гр. София. Ръководители на групата бяха г-жа Даниела Маноилова– учител по химия и ООС и г-н Борислав Марковски – учител по физика и астрономия. Чрез този проект университетът и училището обединяват усилията си за развитието на обучението и знанията на учениците чрез извънкласна дейност. При посещението си, групата се запозна с материалната база на университета и под ръководството на преподаватели от ХТМУ учениците проведоха интригуващи лабораторни експерименти по аналитична химия, неорганична химия и органична химия.

 

 

 

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Милен Василев.