Ученици от ПМГ участваха в проект „Зелена класна стая“

   РИОСВ – Велико Търново, и Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) организираха серия от лекции и презентации, както и теренни излети за наблюдение на птици във Велико Търново в рамките на инициативата “Зелена класна стая”.                

   В инициативата се включиха ученици в гимназиален етап на обучение от СУ “Емилиян Станев”, ПМГ “Васил Друмев” и СУ “Вела Благоева” във Велико Търново

   Инициативата се изпълнява по програма “Младежи за околна среда” на Министерството на околната среда и водите, чиято основна цел е включване на повече млади хора в процесите по изграждане на съзнание за опазване на околната среда и стимулиране на тяхното активно участие в екологични дейности, прилагане на добри практики и развиване на устойчиви партньорства.

 

    Основната задача на организаторите от РИОСВ и БДЗП е провокиране на интереса на младите хора към видовете около нас и техните местообитания, създаване на съвременни нагласи за действия за тяхното съхранение, подобрение и опазване, повишаване на мотивацията на учениците за развитие, усъвършенстване и участие в природозащитни дейности.

   В ПМГ “Васил Друмев” на среща в началото на месец ноември 2022г. присъстваха Милка Асенова от РИОСВ ГР. Велико Търново ,Свилен Чешмеджиев от Българско дружество за защита на птиците и ученици от 9, 10 и 11 клас, които имат интерес към екологията и опазването на биоразнообразието от птици. Свилен Чешмеджиев  запозна учениците с широко разпространените видове птици в нашата страна и с дейностите по опазване на застрашени видове. Той разказа интересни факти около завръщането на къдроглавия пеликан в Природен парк “Персина” и в Защитена местност Калимок-Бръшлен. Учениците бяха изключително заинтригувани и от представените интересни факти за опръстеняване на птици, GPS - проследяване на птици и особености в поведението на птици.

 

 

   По време на проведения излет за наблюдение на птици по река Янтра учениците успяха да наблюдават големи корморани, сиви чапли, зеленоглави патици, земеродно рибарче, сойки, големи и дългоопашати синигери и др.
Младежите с изявен интерес към опазването на птиците ще вземат участие в екскурзия с учебна цел до Поддържан резерват “Сребърна” в края на месеца.

 

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Милен Василев.