Теодор Тодоров с бронзов медал от Математическият турнир "Иван Салабашев"

 Теодор Тодоров от VIIIд клас на ПМГ "Васил Друмев", гр. Велико Търново спечели бронзов медал от Националния кръг на математическия турнир „Иван Салабашев“, проведен на 03.12.2022 г.

 Награждаването се състоя на 21.01.2023 г. в Института по математика и информатика към БАН. Медалите бяха връчени проф. дмн Емил Колев.

 Турнирът е едно от най-престижните и най-популярните състезания по математика в България, поради атрактивния характер на предлаганите задачи Общият брой участници през тази година е над 4000. 

 Математическият турнир „Иван Салабашев“ е предназначен за ученици от 1. до 12. клас и се провежда от секциите на Съюза на математиците в България по места, под егидата на РИО на МОН.

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Милен Василев.