Много добро представяне на Държавните зрелостни изпити на Випуск 2023

  Випуск 2023 е вторият, който се явява на Държавни зрелостни изпити по новия Закон за предучилищно и училищно образование. Освен изпит по български език и литература зрелостниците от профилираните паралелки държаха втори изпит по един от профилиращите предмети, а зрелостниците от професионална паралелка "Приложен програмист" държаха изпит и за придобиване на професионална квалификация. .
   Сериозно предизвикателство през предходните три учебни години бе и редуването на обучението от присъствено и в електронна среда от разстояние. Въпреки това можем да отбележим много добро представяне на възпитаниците на Природо-математическа гимназия "Васил Друмев".
   От сто двадесет и пет завършващи ученици тридесет и един са с отлични оценки. Петима са с отлични оценки от двата изпита.
   Средният успех на гимназията от двата изпита е Много добър 4,63.
   Оценките по предмети са:
   Български език и литература – Много добър 4,77
   Английски език – Много добър 4,79
   Немски език – Много добър 4,53
   Математика – Добър 3,65
   Информатика - Отличен 5,77 
   Информационни технологии - Добър 4,02
   Биология и здравно образование – Много добър 4,81
   Химия и опазване на околната среда - Отличен 5,75
   Изпит за придобиване на професионална квалификация – Много добър 5,07
   С най-висок среден успех от ДЗИ са:
   Милица Божанова – Отличен (5,90)
   Самуил Николов – Отличен (5,75)
   Филипа Колева – Отличен (5,72)
   Теодор Костадинов – Отличен (5,72)
   Александър Лалов - Отличен (5,69)
   Стефани Балабанова - Отличен (5,66)
   Донна Папазова – Отличен (5,63)
   Цвета Пачникова – Отличен (5,57)
   Петя Игнатова – Отличен (5,54)
   Деница Георгиева – Отличен (5,51)

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Милен Василев.