ПРИЕМ В ПМГ "ВАСИЛ ДРУМЕВ" ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

За учебната 2023/2024 година в ПМГ "Васил Друмев" на първо класиране са разпределени 132 ученици в три профилирани и две професионални паралелки, както следва:

  • Профил Математически - Математика с английски език - 14 ученици, от които 14 по първо желание. Максимален бал - 488.50, минимален бал - 388.50;
  • Профил Математически - Математика с немски език - 14 ученици, от които 12 по първо желание. Максимален бал - 491.00, минимален бал - 372.00;
  • Профил Софтуерни и хардуерни науки - Информатика с английски език - 26 ученици, от които 22 по първо желание. Максимален бал - 481.25, минимален бал - 347.50;
  • Профил Природни науки  - Биология с английски език - 26 ученици, от които 26 по първо желание. Максимален бал - 475.50, минимален бал - 366.50;
  • Професия Системен програмист - 26 ученици, от които 13 по първо желание. Максимален бал - 401.00, минимален бал - 315.75.
  • Професия Приложен програмист - 26 ученици, от които 25 по първо желание. Максимален бал - 487.75, минимален бал - 343.25.

Резултатите от класирането може да бъдат проверявани на https://infopriem.mon.bg

Записването на учениците ще се извършва от 8.00 до 18.00 часа в ПМГ на 13.07,  14.07 и 17.07.2023 г. 

За записване е необходимо представянето на оригинал на Свидетелството за завършено основно образование след VII клас.

За професии Системен програмист и Приложен програмист е необходимо и медицинско свидетелство.

Уважаеми родители и ученици за първо класиране е важно да знаете:

1. Ако сте приети по първо желание, следва да се запишете в училището, в което сте приети. В противен случай губите мястото си.

2. Ако сте приети по второ или следващо желание, следва да отидете в училището, в което сте приети, и:

- да се запишете;

или

- да подадете заявление за участие във второ класиране.

Ако не направите нито една от изброените по-горе стъпки, Вие губите мястото си и не участвате във второ класиране.

При подаване на заявление за участие във второ класиране Вие може да бъдете класирани на по-предно желание или да останете в паралелката, в която сте приети от първото класиране.

Желанията за участие във второто класиране не се пренареждат.

3. Ако не сте класирани по нито едно желание, автоматично участвате във второ класиране.

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Милен Василев.