"Добър ден, Европа"

 

От 2006 год. ученици и учители от ПМГ "Васил Друмев" работят съвместно с приятелите си от Румъния, Испания и Португалия по проекта "Добър ден, Европа"
От 16.11. до 21.11.2006 г. в училище "Cuza –Voola" гр. Хужи – Румъния се проведе първата работна среща по проектa. Той е по програма "Сократ", подпрограма Коменски 1. От Природо-математическа гимназия взеха участие учителите Кинка Кирилова – координатор на проекта и учител по информатика, Биляна Соколова – учител по английски език и Генка Минчева – учител по география и икономика.

През учебната 2006 – 2007 година учителите и учениците от ПМГ "Васил Друмев", съвместно с училищата партнъори, ще работят по темата "Свобода и отговорност", касаеща правата на човека и правата на детето. Основните дейности по проекта включват : изучаване на документите, свързани с правата на човека и правата на детето, законодателството на страните, участнички в проекта, и институциите за закрила на децата във всяка една от тях. Започва създаването на многоезичен речник със специални термини, свързани с правата на детето.
Като крайни продукти се предвижда изготвянето на списание "Свобода и отговорност", създаването на уеб-сайт с форум, в който учениците от четирите училища ще обменят мисли и идеи по проекта.
По време на първата среща екипът от учители от партниращите училища взеха участие в проведените дебати от учениците в училище "Cuza –Voola" по темата "Права и отговорност". Бяха представени примери на нарушаване на правата на учениците и възможности за потушаване на конфликта. Участниците в проекта имаха възможност да посетят Агенцията за закрила на детето в град Васлоу и да се запознаят със законодателството на Румъния и институциите в страната, които са отговорни за спазването на правата на детето.
Първата среща включваше представяне на всяко от партниращите училища, както културните и исторически традиции на всеки град и държава. Участниците се запознаха с историята на град Хуш, Васлоу и Яш.
Незабравима ще остане вечерта на националните обичаи и ястия. Българският екип се представи с традиционната баница, която приготви на място и с прочутите български вина.
Предстои изработването на табла, постери, рисунки по темата, проектирането на сайта от ученици, които ще работят по проекта. Уточнява се срещи с представители на различни институции, отговарящи за децата. Започва работа по проучване на Конвенцията за правата на детето, Закона за закрила на детето и други нормативни документи.
 

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Милен Василев.