Много добро представяне на Държавните зрелостни изпити на Випуск 2024

   Випуск 2024 е третият, който се явява на Държавни зрелостни изпити по новия Закон за предучилищно и училищно образование. Освен изпит по български език и литература зрелостниците от профилираните паралелки държаха втори изпит по един от профилиращите предмети, а зрелостниците от професионална паралелка "Приложен програмист" държаха изпити за придобиване на професионална квалификация. .
   И тази година можем да отчетем много добро представяне на възпитаниците на Природо-математическа гимназия "Васил Друмев".
   Броят на оценкте отличен (6.00) е дванадесет, разпределени както следва: четири по български език и литература, три по английски език, три по математика, една по биология и здравно образование и една по физика и астрономия.
   Калина Досева е с четири отличти оценки, три от които са 6.00 (по български език и литература, математика и физика и астрономия).
   От сто двадесет и осем завършващи ученици тридесет и осем са с отличен успех от двата изпита.
   Средният успех на гимназията от двата изпита е Много добър 5.09.
   Български език и литература – Много добър 5.28
   Английски език – Много добър 5,16
   Немски език – Добър 3,85
   Математика – Много добър 4,62
   Биология и здравно образование – Много добър 5,22
   Физика и астрономия - Отличен 5,99
   Изпити за придобиване на професионална квалификация – Много добър 5,29
   С най-висок среден успех от ДЗИ са:
   Калина Досева – Отличен (5,99)
   Мартина Владева – Отличен (5,97)
   Елена Тодорова – Отличен (5,93)
   Лора Йорданова – Отличен (5,93)
   Мария Димитрова – Отличен (5,90)
   Мартина Павлова – Отличен (5,90)
   Мериан Пенева - Отличен (5,88)
   Надежда Петрова - Отличен (5,87)
   Гергана Стойчева – Отличен (5,81)
   Христиана Курдова – Отличен (5,81)
   Виктор Караколев– Отличен (5,80)
   Илиян Чергански – Отличен (5,79)

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Милен Василев.