ПРОЕКТ „УЧИЛИЩЕ ЗА СЕБЕУТВЪРЖДАВАНЕ И ПОДГОТОВКА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИ ХОРИЗОНТИ”

СТАРТИРА ПРОЕКТ „УЧИЛИЩЕ ЗА СЕБЕУТВЪРЖДАВАНЕ И ПОДГОТОВКА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИ ХОРИЗОНТИ“

На 6 февруари 2012 г. в МОМН министър Сергей Игнатов откри пресконференцията по повод стартирането на проект „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” (УСПЕХ), който е част от схемата „Да направим училището привлекателно за младите хора", реализирана по оперативната програма „ Развитие на човешките ресурси". Той благодари на екипа на министерството за усърдната работа за подготовката и  реализацията на проекта и лично на зам.-министър Петя Евтимова.

В ПМГ се разкриха 5 групи по проект УСПЕХ. В тях участват общо 69 ученици. Беше направен нов кабинет в който да се провеждат заниманията.

Очакванията са през следващите 3 години да се включат около 500 000 ученици и всяка учебна година в различните училища да има около 15-20 хиляди различни извънкласни дейности, което според екипа на проекта е нещо грандиозно като размах и замисъл.

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Милен Василев.